ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9ο Εξ. Studio B / ARCHITECTURAL DESIGN (5th year Design Studio) 2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ../....DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE - DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL ENGINEERING

.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διδακτική ομάδα : Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ(Συντονιστής), Γούλιαρης Π., Σακαντάμης Κ. (Λέκτ. ΠΔ 407/80)

Teaching staff : Dimitris Polychronopoulos,Assoc. Prof. DUTh(coordinator), Gouliaris P., Sakandamis K. (Lecturers).

.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / STUDENT WORKS

Εργασίες των φοιτητικών ομάδων  /    Επιλέξτε τις εικόνες για να εμφανιστούν σε μεγαλύτερο μέγεθος

Students' team projects   /   Click images to view in larger size

ΟΜΑΔΑ 1

Ζαρίφης, Πιτούλη, Κονταρίδου / Zarifis, Pitouli, Kontaridou


ΟΜΑΔΑ 2

Κούτλα, Γαρδέλη, Θεοδώρου, Χαρτούπαλου / Koutla, Gardeli, Theodorou

ΟΜΑΔΑ 3

Μανώλης, Μανιάτης, Μαραγκού / Manolis, Maniatis, Maragou


ΟΜΑΔΑ 4